Skazani odbywający karę w  Areszcie Śledczym w Olsztynie i Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie uczestniczyli w kolejnej edycji kursu przysposabiającego do wykonywania zawodu malarz-szpachlarz.

Szkolenia odbyły się w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Skazani uczestniczyli w zajęciach aktywizacji zawodowej, w ramach których uczyli się jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia, jak skonstruować CV oraz list motywacyjny, brali udział w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz BHP.

Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobyli umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Nazwa projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Po zakończeniu kursu projekt przewiduje zatrudnienie w różnych formach ponad połowę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu ma pomóc skazanym w procesie readaptacji do życia w społeczeństwie, umożliwić podjęcie zatrudnienia i regulowanie ewentualnych zobowiązań finansowych.

 

Tekst: ppor. Justyna Jachacy – Majewska
Zdjęcia: sierż. Paweł Łukaszewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej