W Niedziele Zmartwychwstania 21 kwietnia br. w kaplicy olsztyńskiego aresztu, odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. bp Janusz Ostrowski.

„Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną,

kij Twój i Twoja laska,

są tym, co mnie pociesza”

Ps 23, 4

 

     Czterdziestodniowy post poprzedzający Zmartwychwstanie Chrystusa, stanowił dla chrześcijan czas zadumy i refleksji. Poprzez uczestniczenie w nabożeństwach pasyjnych, wierzący mogli gorliwiej przygotować się do pełnego przeżycia misterium paschalnego, którym jest: męka, śmierć i zmartwychwstanie.

     Osadzeni przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej również mieli możliwość uczestniczenia w przygotowanych przez kapelana więziennego nabożeństwach oraz rekolekcjach, podczas których głoszono im homilie o tematyce pasyjnej. Okres Wielkiego Postu stanowił dla osadzonych szczególną okazję do wyrażenia żalu za grzechy oraz wykazania skruchy i chęci poprawy w sakramencie pokuty i pojednania.

     Podczas świątecznej Eucharystii, ks. bp Janusz Ostrowski zwrócił się do zgormadzonych w kaplicy osadzonych: „Orędzie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest skierowane do każdego człowieka, gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, w jakiejkolwiek sytuacji życiowej się znajduję. Jako, że Chrystus przyszedł do każdego człowieka, a wiec również i do tych, których drogi życiowe gdzieś tam się poplątały”. Kaznodzieja podkreślił również, że „Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam, gdzie jest prawdziwa wolność człowieka, jego wolność zaczyna się w jego sercu, w jego umyśle”.

     W uroczystej Eucharystii uczestniczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gaweł Gałdziński, który w ramach podziękowania za wygłoszone Słowo Boże, wręczył księdzu biskupowi klucz do celi więziennej, symbolizujący pełnomocnictwo duchowe w areszcie.

     Zgodnie z tradycją, śniadanie wielkanocne przygotowane osadzonym, ubogacone zostało pokarmem, poświęconym w Wielką Sobotę przez kapelana ks. Jana Szymko.


 


 

tekst: st. szer. Leszek Mysiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej