Połączenie sił to początek

Pozostanie razem to postęp

Wspólna praca to sukces

– Henry Ford –

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach odbyły się 17 października 2017 r. i miały wyjątkowo uroczysty charakter.

Podczas konferencji inaugurującej OTK 2017 pt. „Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy” w Elblągu, Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gaweł Gałdziński odebrał z rąk Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego pamiątkową tablicę z podziękowaniem za wieloletnią współpracę oraz wkład w upowszechnianie i rozwój poradnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach.

Areszt Śledczy w Olsztynie w marcu 2012 roku przystąpił do Warmińsko-Mazurskiego Paktu i aktywnie realizuje wszystkie obowiązki wynikające z członkostwa. Jest partnerem przy realizacji wydarzeń organizowanych  w ramach Tygodnia Kariery, uczestniczy w giełdach pracy, realizuje oddziaływania z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia na rzecz osób pozbawionych wolności. Dzięki przystąpieniu do inicjatywy również kadra zatrudniona w Areszcie Śledczym w Olsztynie podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz warsztatach organizowanych przez członków Paktu.

17 października 2017 roku oprócz uroczystej konferencji w Centrum Sportowo-Biznesowym w Elblągu odbyły się również Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Wydarzenie to było okazją do nawiązania współpracy z pracodawcami oraz promocji Rządowego Programu „Praca dla więźniów”.

Tekst: ppor. Beata Dubczakowska
Zdjęcia: Marcin Mongiałło – Elbląg.net, ppor. Beata Dubczakowska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej