Udaremnienie przemytu substancji niedozwolonych w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Olsztynie udaremnili przemyt substancji niedozwolonych na teren jednostki.
 

1 lutego 2022 r. w trakcie kontroli korespondencji prywatnej kierowanej do osadzonego odbywającego karę pozbawienia wolności w OZ Olsztyn ujawniono dwa zawiniątka z proszkiem koloru białego o łącznej wadze 1,39 g. Wstępne badanie wykazało pochodne amfetaminy. Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające.
 

Profesjonalne działanie

Skuteczność działań Służby Więziennej przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w zakładzie karnym oraz zapewnia prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności. Prowadzone szkolenia, doświadczenie funkcjonariuszy oraz codzienna rzetelna praca przyniosła kolejny raz pozytywne efekty. Udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji szczególnie groźnych dla zdrowia i życia osadzonych – a także bezpieczeństwa jednostki.

 

tekst: st. chor. Marta Jaroszewska
zdjęcia: sierż. Dawid Hebda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej