Udaremnienie przemytu substancji niedozwolonych w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie.

Czujne oko funkcjonariusza

 

15 lipca 2022 r. w trakcie kontroli korespondencji prywatnej kierowanej do osadzonego odbywającego karę pozbawienia wolności w OZ Olsztyn ujawniono proszek w woreczku strunowym koloru biało – kremowego o łącznej wadze 0,76 g. Wstępne badanie wykazało pochodne cracku lub kokainy.

 

Profesjonalne działanie

 

Skuteczność działań Służby Więziennej przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w zakładzie karnym oraz zapewnia prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności. Prowadzone szkolenia, doświadczenie funkcjonariuszy oraz codzienna rzetelna praca przyniosła kolejny raz pozytywne efekty. Udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji szczególnie groźnych dla zdrowia i życia osadzonych – a także bezpieczeństwa jednostki.

Bezpieczeństwo jednostki

Zwalczanie zjawiska przemytu stanowi ciągłe zadanie Służby Więziennej, Na efektywność działań podejmowanych w tym zakresie ma wpływ zaangażowanie funkcjonariuszy i ich umiejętności, które są poddawane systematycznym szkoleniom. Załoga jednostek penitencjarnych musi być czujna. Pomysłowość osadzonych i coraz to nowe sposoby, by przemycić za mury więzienia narkotyki wydaje się nie znać granic. Niestety bywa też tak, że angażują w ten proceder swoich bliskich. Na szczęście dzięki  profesjonalnej pracy funkcjonariuszy, udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki substancji szczególnie groźnych dla zdrowia i życia osadzonych, a także bezpieczeństwa jednostki.

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy AŚ Olsztyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej