Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Studia I stopnia niestacjonarne Kierunek penitencjarystyka.

Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości. Zajęcia będą się odbywały w systemie zjazdów weekendowych w kampusie mundurowym w Kaliszu. Nabór prowadzony jest przez Internetową Rekrutację Kandydatów od 1 lipca 2021.

 

Studia  podyplomowe w zakresie Zarządzania jednostkami organizacyjnymi to studia, które uzupełniają wymagane kwalifikacje zawodowe określonew rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia realizowane będą w Warszawie od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. Zajęcia realizowane będą w Warszawie od września 2021r. do kwietnia 2022r. Nabór prowadzony jest przez Internetową Rekrutację Kandydatów od 1 lipca 2021.

 

 

Studia podyplomowe Ochrona Ludności przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru ochronno-obronnego. Absolwent studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie ochrony ludności otrzyma również certyfikat ukończenia szkolenia obronnego. Zajęcia realizowane będą w Warszawie od września 2021r. do kwietnia 2022r. Nabór prowadzony jest przez Internetową Rekrutację Kandydatów od 1 lipca 2021.

 

Studia podyplomowe w zakresie Dowodzenia Działaniami Specjalnymi przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, jak również innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i dowodzenia na stanowiskach dowódczych. Przedmiotowe studia dedykowane są w szczególności osobom zajmującym się przede wszystkim planowaniem i prowadzeniem działań specjalnych. Studia te rozwijają wiedzę z zakresu dowodzenia z uwzględnieniem problematyki Systemu Zarządzania Kryzysowego RP. Zajęcia realizowane będą w Kaliszu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej