Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i tożsamość"

9 grudnie 2021 r. grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Olsztynie  miała okazję wysłuchać prelekcji pt. "Korzenie tożsamości narodowej Polski" którą wygłosił Pan Zenon Gajewski - prezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i tożsamość". Wykład miał na celu przybliżyć skazanym skomplikowany i długotrwały proces kształtowania się „polskości” na przestrzeni dziejów, w tle ukazując liczne konflikty zbrojne, narodowościowe i religijne.

Spotkania tego typu pozytywnie wpływają na pobudzenie wyobraźni historycznej osadzonych, budują szacunek dla kultury narodowej, tradycji oraz zasad demokracji, rozbudzają zainteresowania przeszłością. Wyrabiają umiejętności opisywania zjawisk historycznych, ciągłości rozwoju, wyodrębniania elementów dziedzictwa kulturowego poszczególnych epok historycznych. Wskazują na ponadczasowe i uniwersalne normy etyczno-moralne, obowiązujące człowieka na przestrzeni dziejowej.

W związku z podpisanym porozumieniem ze Stowarzyszeniem w roku 2022 planowane są kolejne spotkania.

 

Tekst i zdjęcia: zespół prasowy

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej