Zamachowiec pod bramą jednostki, nawoływanie do buntu, wybuch cysterny z chlorem czy ewakuacja jednostki - to scenariusz ćwiczeń ochronno–obronnych, jakie odbyły się na terenie Aresztu Śledczego w Olsztynie.

27.10.2017r odbył się drugi etap ćwiczeń specjalistycznych Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie „Napad 2017” realizowany na terenie olsztyńskiego aresztu. Przeprowadzone ćwiczenia były jednym z elementów ogólnopolskich ćwiczeń Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pod kryptonimem „Jesień 2017”. Ćwiczenia odbywały się jednocześnie w kilkunastu jednostkach penitencjarnych na terenie kraju a motywem przewodnim było zagrożenie zewnętrzne.

Podczas ćwiczeń funkcjonariusze Służby Więziennej mogli doskonalić swoje umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz poziom współpracy z innymi służbami, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo kraju. Dzięki takim ćwiczeniom można sprawdzić również przygotowanie kadry kierowniczej do koordynowania działań oraz współdziałania ze Sztabem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 

Gazeta Olsztyńska

 

Tekst: kpt. Marek Niewiadomski
Zdjęcia: st. sierż. Tomasz Szramka

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej