20 kwietnia 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się szkolenie dla kadry penitencjarnej z zakresu pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym na terenie jednostek penitencjarnych.

Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Łożyńśki – prezes Okręgu Warmińśko-Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie. Prelekcja edukacyjna miała na celu przybliżenie funkcjonariuszom zasad życia codziennego osób niewidomych i niedowidzących, oraz różnych sposobów rehabilitacji i nauczania ich. Kadra dowiedziała się między innymi o formach szkoleń osób niewidomych i niedowidzących takich jak: nauka obsługi nowoczesnych urządzeń; nauczenie czynności dnia a więc tego w jaki sposób niewidomi mają normalnie funkcjonować w życiu codziennym; organizowanie kursów orientacji przestrzennej – indywidualne kursy prowadzone przez instruktora, który w 40h szkoleniowych uczy niewidomego poruszania się w miejscach, w których osoba niewidoma przebywa na co dzień; udział w zajęciach sportowych np. kręgle, kajaki, żeglarstwo, kolarstwo; oraz nauka pisma punktowego. Podczas szkolenia zostały zaprezentowane dwa filmy: „N jak Niewidomy” oraz „Jak widać kiedy nie widać”, przybliżające w sposób obrazowy omówione wyżej zagadnienia. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa Okręgu Warmińśko-Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Olsztynie została obdarowana tablicami edukacyjnymi prezentującymi pismo punktowe; filmami z audiodeskrypcją, oraz audiobookami. Wszystkie te materiały będą udostępniane osobom niewidomym oraz niedowidzącym odbywającym karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie.

Efektem szkolenia, będzie podpisanie porozumienia między Aresztem Śledczym w Olsztynie a Polskim Związkiem Niewidomych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na mocy którego obydwie instytucje będą współpracować w zakresie udzielania pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym odbywającym karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie.

 

Tekst i zdjęcia: Adrianna Gajewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej