Od dnia 4.12.2021r. następuje zmiana sposobu realizacji widzeń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.


W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 1 osoba pełnoletnia lub 1 osoba pełnoletnia i dziecko.

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

3. Osoba ubiegająca się o widzenie zobowiązana jest stawić się do jednostki na 15 minut przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

4. Widzenie trwa 60 minut. Osadzonemu przysługuje jedno widzenie w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego.

6. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

7. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

8. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust
i nosa, a także zostaną poddane pomiarowi temperatury ciała.

9. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.

10. W trakcie widzenia obowiązuje zakaz spożywania artykułów żywnościowych i napojów.

11. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

12. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

13. Kąciki zabaw dla dzieci będą zamknięte.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 524 86 00 (zaczekać na połączenie z operatorem), lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_as_olsztyn@sw.gov.pl; w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w niedzielę w godzinach 8.00 – 15.00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej