Areszt Śledczy w Międzyrzeczu zorganizował spotkania dla uczniów klas maturalnych promujące zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

W ostatnich dniach na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu miały miejsce spotkania informacyjne dla uczniów klas maturalnych międzyrzeckich szkół średnich. W trakcie prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się między innymi ze specyfiką pracy, którą na co dzień wykonujemy pełniąc służbę jako funkcjonariusze Służby Więziennej. Uczniowie zostali zapoznani między innymi ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, uzyskali informację na temat warunków jakie należy spełnić aby zostać funkcjonariuszem, a także o korzyściach płynących z pełnienia służby w naszej formacji.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński, jako doświadczony już funkcjonariusz osobiście zachęcał młodzież do wstąpienia w nasze szeregi oraz do podjęcia nauczania w Wyższej Szkole Kryminalistyki i Penitencjarystyki w Warszawie.

Studia I i II stopnia...
Jednym z bloków w trakcie spotkań był temat dotyczący naboru kandydatów do Wyższej Szkoły Kryminalistyki i Penitencjarystyki w Warszawie, która jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczniowie uzyskali informację na temat uczelni wyższej, z dużym zaciekawieniem przysłuchiwali się prelekcji na temat sposobu prowadzenia naboru oraz możliwości i korzyści płynących z bycia funkcjonariuszem naszej formacji. Podczas spotkania omówiono szczegółowo zasady oraz terminy naboru jak i uprawnienia, które możemy uzyskać po ukończeniu zarówno studiów I, jak i II stopnia w służbie kandydackiej.

Praca za murem...
Bezpośrednio po prelekcjach uczniowie mieli możliwość zobaczyć naszą codzienną służbę „od środka”. W ramach spotkań zostali oprowadzeni po pawilonach mieszkalnych, gdzie na co dzień pełnią służbę głównie funkcjonariusze działu penitencjarnego oraz ochrony. Mieli również możliwość zapoznać się z podstawowym uzbrojeniem funkcjonariusza wykonującego swoje obowiązki służbowe poza terenem jednostki, np. w trakcie konwojowania. Młodzież nie ukrywała tego, że jest ciekawa czym zajmujemy się w centrum miasta za „wielkim murem”. Pytań było wiele, żadne nie pozostało bez odpowiedzi. Funkcjonariusze chętnie dzielili się wiedzą na temat swojej pracy.

W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z uczniami klas maturalnych. Ponadto na zaproszenie organizatorów będziemy mieli możliwość zaprezentowania się po raz kolejny na targach pracy, gdzie również będziemy zachęcali do wstąpienia w nasze szeregi.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej