Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński złożył wizytę Staroście Międzyrzeckiemu Pani Agnieszce Olender.

2 kwietnia br. dyrektor międzyrzeckiego aresztu mjr Radosław Jaźwiński złożył wizytę Staroście Międzyrzeckiemu Pani Agnieszce Olender. Głównym celem spotkania było omówienie współpracy oraz wzajemnych relacji pomiędzy międzyrzecką jednostką penitencjarną, a Starostwem Powiatowym w Międzyrzeczu. Spotkanie miało charakter typowo roboczy. Dyrektor zaprezentował pokrótce specyfikę działalności aresztu oraz omówił aktualną sytuację kadrową funkcjonariuszy i pracowników.

W trakcie rozmowy poruszono również tematykę bezpieczeństwa osobistego pracowników starostwa powiatowego oraz podległych instytucji. Mając na uwagę specyfikę pracy starostwa dyrektor aresztu zaproponował zorganizowanie dla pracowników szkolenia, które od ubiegłego roku realizujemy dla różnych instytucji w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy”. Wstępnie szkolenie zaplanowano na ostatni kwartał 2019 roku.

Dyrektor międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej w trakcie spotkania wspomniał również o planowanym przedsięwzięciu związanym z budową hali produkcyjnej, która pozwoliłaby zwiększyć zatrudnienie wśród populacji skazanych.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej