Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?”.

7 maja 2019 roku w jednej z auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa pod nazwą „Więzienne macierzyństwo. Dobro matki czy dobro dziecka?”. W spotkaniu dotyczącym macierzyństwa mającego miejsce w jednostkach penitencjarnych wziął udział Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Pani prof. UZ dr hab. Barbara Toroń – Fórmanek, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że między innymi poprzez tego typu spotkania chciałaby wzbudzić zainteresowanie tematyką związaną z odbywaniem kary pozbawienia wolności przez matki z dziećmi, nie tylko u swoich studentów ale również w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli Służby Więziennej.

Uczestnicy prelekcji wygłaszanych w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się między innymi o aspektach prawnych odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z dziećmi, znaczeniu relacji przywiązania w kształtowaniu więzi pomiędzy matkami i dziećmi w warunkach izolacji penitencjarnej, jak również o sposobie funkcjonowania Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W trakcie spotkania, poza oficjalnymi wystąpieniami miała miejsce również Debata Oxfordzka, w której wzięli udział studenci kół naukowych z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej był Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Penitencjarne Koło Naukowe PRISON. Konferencja odbyła się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego; Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

zdjęcia: PRISON - Penitencjarne Koło Naukowe - UZ Zielona Góra

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej