Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu wziął udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja.

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w Kościele pw. św. Wojciecha. Kolejna część obchodów miała miejsce na placu przy Pomniku 1000 – lecia Państwa Polskiego.

W uroczystościach z ramienia Służby Więziennej uczestniczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Radosław Jaźwiński, który wraz z komendantem Państwowej Straży Pożarnej oraz zastępcą komendanta powiatowego Policji złożył pod pomnikiem wiązankę kwiatów. Na zaproszenie organizatorów międzyrzeckich obchodów święta w obchodach uczestniczył również poczet sztandarowy reprezentujący naszą formację.

Organizatorem obchodów Święta Konstytucji 3 – go Maja był Urząd Miejski w Międzyrzeczu. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie uroczystości odczytany został Apel Poległych, a kompania honorowa 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oddała salwę honorową. Obchody święta zwieńczyła uroczysta defilada.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

zdjęcia: Urząd Miejski w Międzyrzeczu; kpt. Ewelina Bajer

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej