Szkolenie strzeleckie jest jednym z elementów doskonalenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna pełni bardzo ważną rolę w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jest trzecią co do wielkości uzbrojoną formacją mundurową w Polsce. Zadaniem funkcjonariuszy Służby Więziennej jest między innymi ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu przed sprawcami przestępstw, którzy przebywają w zakładach karnych i aresztach śledczych. Praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, a także resocjalizacja skazanych to nasze zadania, które dzięki właściwemu przygotowaniu jesteśmy w stanie w bezpieczny i profesjonalny sposób realizować.

Jako umundurowana i uzbrojona formacja czuwamy musimy stale się rozwijać w każdej płaszczyźnie. Przeróżne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia mogą przełożyć się na konieczność użycia przez funkcjonariusza broni palnej. Z założenia ostateczność – mając jednak na uwadze potrzebę zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa stawiamy na jak najlepsze i profesjonalne przygotowanie zawodowe oraz wyszkolenie naszych funkcjonariuszy. Każdy funkcjonariusz musi zawsze działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami – często podejmując przemyślane, jednak też natychmiastowe decyzje.

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu podobnie jak ubiegłoroczne odbyło się na otwartej strzelnicy sportowej. Doskonaleniem z zakresu posługiwania się bronią palną objęci byli wszyscy funkcjonariusze aresztu, bez względu na to jakie zajmują stanowisko. Każdy funkcjonariusz jest uprawniony do użycia broni palnej w przypadku takiej potrzeby i w związku z tym, każdy musiał uczestniczyć w szkoleniu.

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – kpt. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej