Młodzież w trakcie spotkania miała okazję dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca za „więziennym murem”. Funkcjonariusze zachęcając uczniów do związania swojej przyszłości z naszą formacją zapoznali ich z ofertą zatrudnienia, korzyściami bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, a także zaprezentowali ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

6 marca br. funkcjonariusze międzyrzeckiego aresztu śledczego wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą klas mundurowych w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Spotkanie z uczniami miało na celu między innymi:

  • promowanie zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej,
  • zachęcenie młodych ludzi do refleksji nad decyzjami i wyborami właściwej drogi życiowej,
  • szeroko rozumianą resocjalizację, a przy tym readaptację społeczną skazanych.

Młodzież w trakcie spotkania miała okazję dowiedzieć się jak wygląda codzienna praca za „więziennym murem”. Funkcjonariusze zachęcając uczniów do związania swojej przyszłości z naszą formacją zapoznali ich z ofertą zatrudnienia, korzyściami bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, a także zaprezentowali ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W drugiej części spotkania zaprezentowano uczniom film „ Zanim będzie za późno”, który powstał w ramach działalności grupy resocjalizacyjnej międzyrzeckiego aresztu „Widzę odczuwam rozumiem”. W filmie główne role odegrali skazani, którzy odbywają długoterminowe kary pozbawienia wolności. Film powstał pod czujnym okiem pani psycholog działu penitencjarnego kpt. Anny Smuśkiewicz, która zadbała o to by jego przekaz niósł za sobą wiele pozytywnych aspektów, w tym miedzy innymi by zachęcał do refleksji nad decyzjami i wyborami życiowymi.

Przed zakończeniem spotkania był czas na dyskusję, w której uczestniczyli również skazani odbywający karę pozbawienia wolności w międzyrzeckiej jednostce penitencjarnej. Tematyka dotyczyła głownie odpowiedzialności za własne czyny, a także konsekwencji związanych z własnym postępowaniem i podejmowaniem niewłaściwych decyzji. W trakcie rozmowy poruszono również aspekt pracy z osobami odbywającymi kary w jednostkach penitencjarnych, omówiono znaczenie szeroko rozumianej resocjalizacji.

Młodzież aktywnie brała udział w dyskusji i chętnie dzieliła się własnymi spostrzeżeniami. W trakcie spotkania widać było duże zainteresowanie zarówno pracą funkcjonariuszy naszej formacji, a także refleksjami i otrzymanym przekazem.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia
zdjęcia: kpt. Przemysław Witwicki, por. Bartosz Zawadzki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej