Skazani z międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej wystawili sztukę pt:" Skazani na Freuda", przygotowaną w ramach programu resocjalizacyjnego "Życie jest teatrem".

Świat jest teatrem, a ludzie aktorami, którzy w nim grają...

...każdy może się zmienić jeśli tylko chce.

 

Krótko o sztuce...

18 grudnia 2017 roku na terenie międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej została wystawiona sztuka teatralna pt: „Skazani na Freuda”. Sztuka powstała w trakcie realizacji programu z zakresu readaptacji „Życie jest teatrem”, który realizowany jest w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu od sierpnia br. W spektaklu wzięło udział dziewięciu skazanych - aktorów. Autorski scenariusz „Skazani na Freuda” napisała Justyna Giera, która od lat prowadzi warsztaty teatralne oraz filmowe dla dzieci i młodzieży. Część zajęć warsztatowych przeprowadził aktor, absolwent PWST Przemysław Puchała. W wystawianej sztuce nie zabrakło również widzów, a wśród nich Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie ppłk. Ryszarda Chruściela, przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych, dyrektorów, kierowników instytucji współpracujących z aresztem oraz funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki.

Teatr za murami więzienia....

Teatr jest sztuką mającą nieocenione walory wychowawcze, resocjalizacyjne i rozwojowe, kształtuje postawy moralne człowieka, jego stosunek do otaczającego świata, do innych ludzi i do siebie samego. Odgrywanie ról umożliwia przeżywania cudzych uczuć i emocji, obserwowanie świata z punktu widzenia innych osób, a przez to wzbogacenie własnej osobowości i przeżywanie własnych niedostatków charakteru. „Terapia przez teatr” prowadzi do określonej zmiany dokonującej się w osobie uczestnika, pozwala na wyrażanie siebie w sposób bardziej konstruktywny.

Założenia...

Przedstawiona przez skazanych sztuka miała na celu między innymi doprowadzenie do takiego stanu świadomości, w którym skazany – aktor będzie zdawał sobie sprawę z potrzeby odpowiedzialnego postępowania w życiu codziennym, co pozwoli na świadomym poziomie korygować niewłaściwe postawy.

Podsumowując...

Twórcza resocjalizacja koncertuje się na kształtowaniu nowej, alternatywnej do dotychczasowej tożsamości poprzez angażowanie skazanego w działalność twórczą. Dlatego też planujemy kontynuację warsztatów teatralnych zarówno w dotychczasowej formie, jak również w 2018 roku wspólnie z osobami niepełnosprawnymi z zaprzyjaźnionego Środowiskowego Domu Samopomocy. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi nie jest dla nas nowością, od kilku lat  osoby niepełnosprawne odwiedzają nas z występami artystycznymi. Wspólnie zrealizowaliśmy także program resocjalizacyjny „Podaj dłoń”, gdzie zarówno osoby niepełnosprawne jak i osadzeni razem wykonywali rękodzieło.

Jacob Lery Moreno - twórca psychodramy, jednej z ważniejszych metod leczenia i rozwoju osobowości mówiąc „zagraj siebie samego takim, jakim nigdy nie byłeś, tak byś zaczął być takim, jakim mógłbyś być, bądź swą własną inspiracją, swym własnym autorem, swym terapeutą i wreszcie swym własnym stwórcą” wskazywał na to, że wielu ludzi nosi w sobie niezrealizowane role i należy stworzyć im szansę, by mogli je bezpiecznie odegrać, bo tylko tak będzie je można utrzymać pod kontrolą społeczną.

Z-ca Rzecznika Prasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Skrót do artykułu na stronach:

miedzyrzecz.naszemiasto.pl

e-teatr.pl

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej