Skazani zdobywają kwalifikacje uczestnicząc w kursie zawodowym realizowanym w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

18 marca br. na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu rozpoczęło się pierwsze szkolenie kursowe realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W szkoleniu „malarz - szpachlarz” uczestniczy dwunastu skazanych. Szkolenie składa się z przeszło trzydziestu godzin zajęć teoretycznych, w ramach których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy skazany uczestniczy w kursie aktywizacji zawodowej oraz zajęciach praktycznych.

Międzyrzecka jednostka penitencjarna realizując kursy zawodowe daje skazanym możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

W 2019 roku zaplanowano sześć szkoleń kursowych realizowanych z Funduszy Europejskich, w tym między innymi kurs fryzjera, opiekuna osób starszych i przewlekle chorych, pomocnika kucharza oraz technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu - por. Jacek Ćwiertnia

Stopka do&nbspPOWER.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej