Kpt. Łukasz Kropidłowski, dyrektor międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej wziął udział w odprawie służbowej podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

23 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu odbyła się odprawa podsumowująca pracę policjantów w 2019 roku. W tegorocznej odprawie tradycyjnie wśród zaproszonych gości, a także przedstawicieli służb mundurowych nie zabrakło Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – kpt. Łukasza Kropidłowskiego, który dzięki swojej obecności miał okazję usłyszeć informację na temat dotychczasowej współpracy, osiągniętych wyników, jak również o zamierzeń policji na kolejny rok.

Podsumowanie rozpoczęło się krótką fotorelacją z najważniejszych wydarzeń minionego roku, która została omówiona przez rzecznika prasowego międzyrzeckiej policji – st. asp. Justynę Łętowską. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu mł. insp. Paweł Rynkiewicz oraz jego zastępca nadkom. Sławomir Gorący podsumowali wyniki pracy policjantów poszczególnych pionów służby. Omówili głównie przedsięwzięcia skierowane na ograniczenie przestępczości, która jest najbardziej uciążliwa dla społeczeństwa, a także działania prewencyjne mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie międzyrzeckim. Bezpośrednio przed zakończeniem odprawy komendant powiatowy omówił pokrótce plany i założenia na 2020 rok oraz podziękował wszystkim zebranym gościom za wsparcie oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa na terenie całego powiatu.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej