Skazani w ramach prowadzonych oddziaływań penitencjarnych przygotowali kartki z podziękowaniami dla medyków z międzyrzeckiego szpitala.

W dobie pandemii panującej w kraju „na baczność” postawione zostały wszystkie służby. Jedną z ważniejszych, jak nie najważniejszych ról odgrywa personel medyczny, który dba o to, by skutki rozprzestrzeniania się wirusa były jak najmniej dotkliwe dla społeczeństwa. Lekarze, pielęgniarki i pozostali medycy dbają o życie i zdrowie innych niejednokrotnie narażając samych siebie. W takich sytuacjach pomoc dla personelu medycznego jest bardzo ważna i bezcenna. Już wcześniej mieliśmy okazje wspomóc Szpital Międzyrzecki przekazując maseczki ochronne, które powstały w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Teraz poczyniliśmy kolejny krok – tym razem Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Piotr Goławski przekazał na ręce Prezesa Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Pana Waldemara Taborskiego kartki z podziękowaniami, które zostały przygotowane własnoręcznie przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym areszcie. Z jednej strony podziękowania i słowa uznania dla medyków za ciężką pracę, a z drugiej wyrabianie wrażliwości i kształtowanie pozytywnej postawy u skazanych. W tym miejscu warto podkreślić, że aspekt szeroko rozumianej resocjalizacji jest dla nas jednym z ważniejszym zadań. Prowadzenie skutecznych i właściwie dobranych form oddziaływań pozwala wzbudzić u skazanych potrzebę poczucia odpowiedzialności, przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej