Uroczyste otwarcie hali produkcyjnej powstałej w ramach ministerialnego programu „Praca dla więźniów” z udziałem Wicewojewody Lubuskiego oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za nami.

4 października 2022 roku wpisze się na stałe w historię Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Właśnie dziś miało miejsce uroczyste otwarcie hali produkcyjnej powstałej w ramach ministerialnego programu „Praca dla więźniów”. Organizatorami uroczystości byli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Piotr Goławski.

 

Na uroczystości nie zabrakło ważnych osobistości, a w szczególności przedstawicieli województwa lubuskiego, samorządu terytorialnego, jak również służb mundurowych.

Wśród zaproszonych gości należy wymienić Wicewojewodę województwa lubuskiego panią Olimpię Tomczyk – Iwko, która w tym szczególnym dla nas dniu reprezentowała Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wiceministra Michała Wosia. W trakcie odczytywania listu ministra pani Wojewoda podkreśliła, że:

ministerialny program pozwoli na skuteczną readaptację społeczną skazanych i ich aktywizację zawodową przy równoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Pani Wojewoda podkreśliła również ważność naszej inwestycji, która jak się okazuje jest kolejnym tego typu przedsięwzięciem na terenie województwa lubuskiego.

 

W trakcie uroczystości głos zabrał Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że

dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkim powodem do szczególnej satysfakcji, ponieważ otwarcie hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu oznacza, że powstało tutaj miejsce służące nam wszystkim…; z jednej strony w hali znajdzie zatrudnienie 50 osób pozbawionych wolności, co z pewnością przyczyni się do ich skutecznej resocjalizacji oraz pozwoli lepiej odnaleźć się w życiu po opuszczeniu murów zakładu karnego. Z drugiej zaś strony tworzenie infrastruktury produkcyjnej na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych jest bardzo ważnym zadaniem Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 

Jak podkreślił w swoim przemówieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz

Praca jest jedną z ważniejszych form oddziaływań realizowanych w więziennej rzeczywistości, tuż obok nauczania Służba Więzienna realizując swoje zadania wzbudza w skazanych wolę współdziałania. To właśnie dzięki aktywności zawodowej osadzeni nabierają nowych umiejętności, zdobywają doświadczenie, a także poprzez udział w procesie resocjalizacji wyrabiają społecznie pożądane pozytywne postawy. Zatrudnienie osadzonych to korzyść dla dwóch stron - zarówno dla jednostki penitencjarnej,  jak i kontrahenta.

 

Dyrektor aresztu ppłk Piotr Goławski dodał, że 

zatrudnienie to nie tylko zapewnienie osadzonym kolejnych miejsc pracy odpłatnej ale także umożliwienie realizacji zobowiązań finansowych , a w szczególności zobowiązań alimentacyjnych, obowiązku naprawienia szkody czy też zadośćuczynienia. Dzięki pracy odpłatnej osadzeni będą mogli wspierać finansowo swoje rodziny czy odłożyć niezbędne środki finansowe potrzebne  po wyjściu na wolność ale także będą mogli zagospodarować czas wolny.

 

Spośród uczestników uroczystości głos zabrał również Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender, a także prokurent firmy DBW Jarosław Zieliński. W ich wystąpieniach nie zabrakło słów uznania, gratulacji i podziękowań dla dyrektora aresztu za „rozwój naszej małej Ojczyzny”.

 

Międzyrzecka hala produkcyjna to nowe miejsca pracy dla skazanych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Jej powierzchnia to 1000 m2, znajduje się na ścisłym terenie aresztu co oznacza, że ruch osadzonych po terenie jednostki przebiega pod nadzorem i dzięki temu jest w pełni bezpieczny. Osadzeni zatrudnieni w hali nie będą opuszczali więziennych murów i dzięki temu społeczeństwo jest w pełni bezpieczne, a sprawcy przestępstw są skutecznie odizolowani. Cała inwestycja realizowana była w ramach ministerialnego programu „Praca dla Więźniów”, który z założenia wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową. Międzyrzecka hala produkcyjna będzie docelowo miejscem pracy, w którym zatrudnienie znajdzie minimum 50 skazanych. Budowa hali produkcyjnej finansowana była w całości ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wartość inwestycji to kwota – 5 929 017,50 zł brutto, która poza samą budową hali obejmowała również budowę kotłowni, części socjalnej i biurowej, a także wykonanie wygrodzenia ażurowego i zewnętrznego pełnego oraz przyłączy i zagospodarowania terenu.

 

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – kpt. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej