Skazani zdobywają kwalifikacje uczestnicząc w kursie zawodowym realizowanym w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

9 kwietnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu rozpoczęło się pierwsze szkolenie kursowe realizowane w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W szkoleniu konserwatora powierzchni płaskich uczestniczy dwunastu skazanych. Międzyrzecka jednostka penitencjarna realizując kursy zawodowe daje skazanym możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia, a tym samym szanse na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Areszt Śledczy w Międzyrzeczu w 2017 roku zrealizował siedem kursów zawodowych, poprzez które kwalifikacje zawodowe podniosło osiemdziesięciu czterech skazanych. W 2018 roku planowanych jest pięć szkoleń kursowych, w tym między innymi kurs opiekuna osób starszych i przewlekle chorych, pomocnika kucharza oraz kolejny kurs konserwatora powierzchni płaskich.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu - por. Jacek Ćwiertnia

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Reszot

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej