Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na  stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Agnieszkę Wietrzyńską.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza, z dniem 17 stycznia 2023 roku powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Agnieszkę Wietrzyńską.

Mjr Agnieszka Wietrzyńska służbę rozpoczęła 1 lutego 1997 roku. Ostatnie lata służby pełniła kolejno na stanowisku kierownika działu ewidencji oraz zastępcy dyrektora aresztu.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu - kpt. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej