Areszt Śledczy w Międzyrzeczu rozpoczął kolejne szkolenie ze środków Unii Europejski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Tym razem skazani uczą się w zawodzie opiekuna osób starszych i przewlekle chorych.

24 września br. rozpoczęło się kolejne szkolenie skierowane do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w międzyrzeckim areszcie śledczym. Tym razem dwunastu beneficjentów ma możliwość uczestniczyć w kursie pod nazwą: „Opiekun osób starszych i przewlekle chorych”. Podobnie jak poprzednie szkolenia kursowe finansowane ze środków Unijnych, również i ten kurs jest realizowany w ramach projektu systemowego ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zainteresowanie wśród osadzonych możliwością podjęcia nauczania na tego typu szkoleniu było dość duże, chętnych nie brakowało. Spośród kandydatów wyodrębniono grupę dwunastu skazanych, którzy kwalifikowali się w pierwszej kolejności do objęcia ich nauczaniem. Kurs składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Poza obowiązkiem uczęszczania na zajęcia każdy uczestnik musi wykazywać się wolą współpracy i być zaangażowany w udział w zajęciach. Szkolenie zakończy się egzaminem, którego ocena przedkłada się na ewentualne wydanie stosownego zaświadczenia wraz z suplementem potwierdzającego ukończenie kursu.

Opiekun osób starszych i przewlekle chorych jest już czwartym szkoleniem kursowym realizowanym w 2019 roku na terenie międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej i finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Skazani dotychczas mieli możliwość również uczestniczyć w kursach pod nazwą malarz – szpachlarz i fryzjer. Kolejnym planowanym, a zarazem ostatnim w tym roku szkoleniem finansowanym ze środków Unijnych jest kurs pomocnika kucharza.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

 

Stopka do&nbspPOWER.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej