Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Piotr Goławski w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne pożegnał się z funkcjonariuszami i pracownikami międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej.

Dzisiaj podczas uroczystej odprawy pożegnaliśmy ppłk. Piotra Goławskiego – dyrektora międzyrzeckiego aresztu, który po prawie ćwierć wieku pracy w szeregach Służby Więziennej odszedł na zasłużoną emeryturę.

Na uroczystości nie zabrakło Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza, który osobiście odczytał rozkaz personalny, a także podziękował za wspólną służbę słowami:

„W imieniu całego poznańskiego okręgu Służby Więziennej pragniemy złożyć na Twoje ręce podziękowania i wyrazy szacunku za ciężką pracę, ofiarność i trud wkładany w wykonywanie obowiązków służbowych. Twój profesjonalizm zawsze wpływał pozytywnie na wizerunek całej formacji; dziękując za te wspólne lata, pragniemy Ci życzyć realizacji odkładanych dotąd zamierzeń i pielęgnowanych pasji, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności...”.

Słów podziękowania nie zabrakło również z ust zastępcy dyrektora aresztu mjr Agnieszki Wietrzyńskiej, która podziękowała za dotychczasową wzorową współpracę, za trud włożony w rozwój naszej jednostki, a także sumienną pracę na rzecz ochrony społeczeństwa. Słowami „... dyrektorem się bywa, a człowiekiem jest...” podsumowała swoją wypowiedź życząc jednocześnie długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Ppłk Piotr Goławski związany był ze Służbą Więzienną od 01 kwietnia 1998 roku do 10 stycznia 2023 roku. To prawie ćwierć wieku spędzonego poniekąd za więziennym murem. Swoją pracę wykonywał kolejno na rzecz jednostek penitencjarnych w Gorzowie Wlkp., Stargardzie oraz Międzyrzeczu.

Panie Dyrektorze! W tej szczególnej dla Pana chwili życzymy realizacji marzeń, czasu dla siebie i bliskich. Życzmy dni, które są pełne szczęścia, spełnienia i spokoju. Dziękujemy za wspólną służbę i gratulujemy przejścia na zasłużoną emeryturę.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – kpt. Jacek Ćwiertnia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej