Specjalistyczne ćwiczenia ochronno - obronne zorganizowane na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

25 października br. na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu odbyły się okręgowe specjalistyczne ćwiczenia ochronno – obronne pod kryptonimem „BUNT 2019”. Organizatorem jesiennych ćwiczeń był Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie płk Piotr Warenik, którego zastępował i zarazem reprezentował w dniu ćwiczeń mjr Sebastian Matuszczak – rzecznik prasowy.

Tematem przewodnim ćwiczeń było: „prowadzenie szczególnej ochrony w obiekcie kategorii II tj. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu w czasie wprowadzenia jednego z wyższych stanów gotowości obronnej państwa, bunt osób pozbawionych wolności podłożem którego jest zbiorowa odmowa wykonania poleceń wydanych przez uprawnionego dotyczących ewakuacji z obiektu czyli opuszczenia dotychczasowego miejsca zakwaterowania przez osadzonych”.

Wśród obserwatorów na ćwiczeniach nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych współpracujących na co dzień z Aresztem Śledczym w Międzyrzeczu, a w szczególności: Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu nadkom. Sławomira Gorący, przedstawiciela z ramienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu bryg. Dariusza Rzepeckiego, reprezentanta 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu mjr Eugeniusza Jasińskiego; mjr Rafała Potockiego z ramienia Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Zbigniewa Jagody – przedstawiciela Nadleśnictwa Międzyrzecz, a także specjalistów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie oraz dyrektorów poszczególnych jednostek penitencjarnych okręgu szczecińskiego.

Przebieg ćwiczeń...

Scenariusz ćwiczeń przewidywał między innymi ewakuację oddziałów jednego z pawilonów mieszkalnych w związku z zagrożeniem jakim był ładunek wybuchowy podłożony w przyległym budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Sama ewakuacja przebiegła sprawnie poza jednym wyjątkiem: trzech skazanych odmówiło wykonania polecenia dotyczącego ewakuacji z pomieszczeń oddziału. Zachowanie osadzonych nie było niczym innym, jak zbiorową odmową wykonania polecenia wydanego przez osobę uprawnioną. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa niezbędna była szybka reakcja ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na miejsce dotarła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, której zadaniem było skuteczne obezwładnienie oraz doprowadzenie osób odmawiających wykonania polecenia do wyznaczonego miejsca. W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia ze strony osadzonych w postaci podpalenia pomieszczenia całą akcję zabezpieczały również inne służby, w tym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Przed podjęciem działań przez funkcjonariuszy grupy interwencyjnej trwały negocjacje, które niestety nie dały wymiernego efektu. Podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia interwencji. Pomimo „barykady”, którą ustawili nasi statyści odgrywający rolę zbuntowanych osadzonych po kilu minutach każdy z nich został obezwładniony zgodnie z założonym planem działania i odprowadzony do wyznaczonego miejsca. Profesjonalizm funkcjonariuszy, a także szybka reakcja pozwoliła zapobiec potencjalnemu nieszczęściu, które mogło zagrażać zarówno osadzonym, jak i osobą czuwającym nad ich bezpieczeństwem.

Całość ćwiczeń była koordynowana przez specjalnie powołany sztab, który działał pod kierownictwem kpt. Łukasza Kropidłowskiego - dyrektora międzyrzeckiego aresztu. To właśnie do tego miejsca docierały informację na temat aktualnej sytuacji w oddziale mieszkalnym. W sztabie ustalano plan działania i podejmowano decyzję co do sposobu realizacji poszczególnych zadań.  

Podsumowując...

Ćwiczenia specjalistyczne realizowane są systematycznie w jednostkach penitencjarnych okręgu szczecińskiego. Jesteśmy profesjonalną służbą, która stale się rozwija i doskonali w prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Naszym zadaniem jest między innymi ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają sprawdzić koordynację, a w zasadzie współpracę służb odpowiedzialnych za zapewnienie społeczeństwu porządku i bezpieczeństwa. W ćwiczeniach udział wzięli zarówno funkcjonariusze Służby Więziennej, jak również funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy funkcjonariusze wykazali się dużym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych, swoje zadania realizowali profesjonalnie i z zachowaniem przede wszystkim zdrowego rozsądku, który przełożył się między innymi na bezpieczeństwo uczestników w trakcie realizacji ćwiczeń.

Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu – por. Jacek Ćwiertnia

GALERIA ZDJĘĆ

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej