Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie od dawna czynią liczne starania, by pamięć o wydarzeniach związanych z II wojną światową i czasem po niej następującym, była żywa i możliwie bogata również w społeczności osób pozbawionych wolności.

By zrealizować cel edukacji historyczno-patriotycznej władze jednostki zaprosiły po raz kolejny Pana Karola Wołka, prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego. Fundacja została powołana w celu koordynacji inicjatyw i działań, głównie edukacyjnych i wychowawczych, kształtujących postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wzbogacające tożsamość i świadomość społeczeństwa.

Pan Wołek w dniu 07.03.2019r. zaprezentował licznie zgromadzonym osadzonym prezentację przedstawiającą historię polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej, zwłaszcza z uwzględnieniem losów lubelskich żołnierzy niezłomnych. Historie, o których przez kilkadziesiąt lat nie można było w ogóle mówić, zrobiły duże wrażenie na uczestnikach spotkania. Areszt Śledczy w Lublinie, wraz z Fundacją planują dalsze, ciekawe inicjatywy przybliżające osobom pozbawionym wolności ww. tematykę.

 

 

tekst i zdjęcia: por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej