Burzliwe losy Polaków walczących o niepodległość, ich szlachetne postawy i wyznawane wartości, posłużyły jako baza tematyczna działań edukacyjnych organizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen Oddział Lubelski

W ramach programów resocjalizacji, zajęć kulturalno-oświatowych, warsztatów edukacyjnych, prowadzonych w lubelskiej jednostce penitencjarnej, szczególną uwagę poświęcamy działaniom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianiem świadomości historycznej osób pozbawionych wolności. Historia Polski, zwłaszcza ta związana z okresem II wojny światowej, ciekawi wielu z nas, dlatego do wspólnych działań edukacyjnych chętnie dołączają funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy w ramach swoich zainteresowań poszukują ciekawych wątków z dziejów naszego narodu i potrafią przekazać zdobytą wiedzę w interesujący sposób. Uzupełnieniem faktów historycznych, są wyjątkowe, z uwagi na grafikę, publikacje wydawane przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w formie komiksów, dostępne także w tutejszej bibliotece, inspirujące niektórych do własnych ekspresji artystycznych.

Czerpiąc z doświadczeń starszych pokoleń

Wyjątkowe zaangażowanie członków Stowarzyszenia podczas realizowanych inicjatyw edukacyjnych oraz ich niezwykle autentyczna potrzeba dzielenia się z innymi swoją pasją poznawania historii Polski i promowania wartości patriotycznych na przykładzie bohaterów narodowych, zachęcają do poznawania ich losów i poszukiwania ciekawych wątków z ich życia. Wielokulturowość, otwartość i atmosfera akceptacji są mocno wpisane w działalność Stowarzyszenia. Budujące jest ich osobiste zainteresowanie losami światków historii, kombatantów wojennych, Polaków na Wschodzie, których życiowa postawa i doświadczenia wojny, stanowią scenariusz wielopokoleniowych spotkań w ramach różnorodnych inicjatyw patriotycznych.

Rotmistrz Witold Pilecki – historia w obrazie

Akcje patriotyczne organizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen mają na celu aktywizować do działania osoby z różnych środowisk, łączyć pokolenia oraz zachęcać do przekazywania historii znanych Polaków poprzez różne formy: muzykę, film, malarstwo. Władysław Maławski - prezes Stowarzyszenia, pasjonat historii i artysta, w ciekawy sposób łączy przekaz historyczny z własną twórczością. Inspiracją jego ostatniego projektu jest osoba i życie Rotmistrza Witolda Pileckiego. Przez kilka tygodni osadzeni w Areszcie Śledczym w Lublinie, poznawali postać Pileckiego i pod okiem artystów, zajmujących się również pisaniem ikon, wykonywali oryginalne portrety Rotmistrza. Obrazy zostaną przekazane na cele charytatywne.


Zespół prasowy
Aresztu Śledczego w Lublinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej