Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Lublinie wykazał się wzorową postawą, bowiem w czasie wolnym od służby 2-krotnie przyczynił się do ujęcia sprawców sklepowej kradzieży.

,,Warto pamiętać, że funkcjonariuszem jest się nie tylko w mundurze, ale również po służbie."

Na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie, ppłk. Jacka Wróbla, wpłynęły podziękowania i wyrazy uznania od Komendanta Komisariatu Policji w Niemcach za wzorową postawę funkcjonariusza lubelskiej jednostki penitencjarnej.

28 kwietnia 2020 roku kpr. Jacek  Białas, pełniący na co dzień służbę w dziale ochrony Aresztu Śledczego w Lublinie, w czasie wolnym od służby będąc na zakupach w sklepie spożywczym dostrzegł mężczyznę dokonującego kradzieży alkoholu, a następnie uciekającego ze sklepu spożywczego oraz biegnącego za nim kierownika sklepu. Natychmiast ruszył w pościg za domniemanym sprawcą kradzieży. Dzięki doskonałej sprawności fizycznej już po krótkiej chwili zatrzymał mężczyznę, a następnie przekazał do odpowiednim służbom. Następnie, w dniu 30 kwietnia, kpr. Jacek Białas, ponownie robiąc zakupy, udaremnił kradzieży asortymentu innemu sprawcy. Funkcjonariusz po zauważeniu, że jeden z „klientów” sklepu próbuje dokonać kradzieży natychmiast powiadomił o tym fakcie kierownika sklepu. Podjęte działania umożliwiły ujęcie sprawcy, odzyskanie skradzionego mienia oraz sprawne przekazanie go w ręce Policji.

Warto przy tej okazji nadmienić, że kpr. Jacek Białas jest pasjonatem biegania. Angażuje się w zawody i turnieje sportowe, organizowane zarówno przez Służbę Więzienną, jak i inne instytucje, w których zdobywa czołowe pozycje. Z pewnością doskonała sprawność fizyczna funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Lublinie wydatnie przyczyniła się do błyskawicznego schwytania przestępcy.

Gratulacje i podziękowania

Odważne zachowanie kpr. Jacka Białasa niewątpliwie pokazuje, że Służba Więzienna służy społeczeństwu nie tylko poprzez izolowanie sprawców przestępstw oraz zapewnienie porządku na terenie jednostek. Funkcjonariusze gotowi są nieść pomoc w każdej sytuacji. Swoim zaangażowaniem na służbie i poza nią przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Gratulujemy naszemu koledze niezłomnej postawy i jesteśmy dumni, że możemy pełnić z nim służbę.

 

 

opracowała: chor. Aleksandra Paradowska

zdjęcia: kpt. Emil Winiarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej