31 sierpnia br. grupa 10 osadzonych, pod przewodnictwem kapelana Aresztu Śledczego w Lublinie, ks. Krzysztofa Kasperka, udała się na pieszą pielgrzymkę do Wąwolnicy.

Osadzeni od 2012 roku systematycznie uczestniczą w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Trasa pielgrzymki wiedzie od lubelskiej Archikatedry do Wąwolnicy i liczy sobie blisko 40 kilometrów. Bardzo wysokie temperatury i odległość do końca trasy nie zniechęciły pątników z lubelskiej jednostki penitencjarnej do uczestnictwa w modlitwie, za jaką można uznać trud pielgrzymowania. Pielgrzymi – osadzeni podkreślali ogromną wartość przeżycia duchowego jaką niesie ze sobą to wydarzenie. Deklarowali, że już jako wolni ludzie również będą uczestniczyć w tej formie modlitwy. Dowodem na prawdziwość takich słów może być udział byłych osadzonych na tegorocznej Pielgrzymce.

Co również godne podkreślenia, w tym roku, tak jak zresztą i w poprzednich, na trasie pielgrzymki pojawili się także funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z rodzinami.

Pielgrzymka – droga do zmiany

Osadzeni, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, podkreślali jego znaczenie dla własnej duchowości, uwznioślenie i poczucie lekkości, które przynosi wiara. To doskonały przyczynek do pracy nad własną przemianą i wytyczania drogi ku lepszemu jutru. Dlatego też w przyszłym roku grupa z lubelskiego aresztu ponownie wyruszy na szlak modlitwy i poszukiwania Boga.

 

           

opracował: por. Rafał Paczos na podstawie relacji kapelana ks. Krzysztofa Kasperka, zdjęcie: archiwum AŚ Lublin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej