W dniu 11 maja br. przeszło 20-osobowa grupa osadzonych wzięła udział w zajęciach KO poza jednostką – przejściu z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Cel zajęć

Inicjatywa została zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, która zajmuje się szerzeniem wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, a z którą Areszt Śledczy w Lublinie ma podpisane porozumienie mające na celu edukację wśród osób pozbawionych wolności.

Na Szlaku

Przejście lubelskim szlakiem zajęło ok. 3 godziny, w tym czasie grupa  odwiedziła m.in. Zamek Lubelski, Pomnik Zaporczyków, dawne: areszt NKWD, areszt komunistycznej Prokuratury Wojskowej i Informacji Wojskowej, Komendę Powiatową MO, siedzibę i katownię Resortu Bezpieczeństwa Publicznego i WUBP oraz wiele innych miejsc związanych z historią polskiego podziemia niepodległościowego oraz aparatu represji władz komunistycznych. Trasa zakończyła się przy pomniku mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego ”Zapory” oraz sześciu jego podkomendnych.

Wszystkie miejsca i historie z nimi związane zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach zajęć, odkrywając przed nimi fragmenty bliskiej czasowo i geograficznie historii, które do niedawna były bardzo mało znane.

Dalsza współpraca

Mamy zapewnienie ze strony Fundacji, że współpraca będzie nadal prowadzona i w dalszym ciągu obie instytucje będą pracowały nad kształtowaniem postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności.

Za dotychczasową pomoc serdecznie dziękujemy.

 

tekst i zdjęcia: por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej