W dniu 20 marca 2019r. z Areszt Śledczy w Lublinie gościł grupę lubelskich studentów stowarzyszonych w organizacji ELSA Lublin. Tego samego dnia funkcjonariusz AŚ Lublin poprowadził wykład dla studentów kulturoznawstwa UMCS.

XIV Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Wizyta w AŚ Lublin była częścią cyklicznego wydarzenia, jakimi są „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych”. Głównym celem spotkania było przybliżenie praktycznych aspektów pracy przedstawicieli różnych zawodów, zwłaszcza związanych z wykonywaniem prawa.
Przeszło 20-osobowa grupa studentów prawa UMCS oraz KUL najpierw uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym, które zostało połączone z prezentacją działalności Służby Więziennej oraz specyfiką lubelskiej jednostki penitencjarnej. Wykład poprowadził mjr Tomasz Suseł, kierownik Działu Penitencjarnego. Następnie zaproszeni goście zwiedzili, pod opieką wychowawców, teren ścisły jednostki.
Stowarzyszenie ELSA jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa a ELSA Poland jest największą organizacją studentów prawa w Polsce. Hasłem przewodnim, które przyświeca organizacji ELSA jest „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.”

Porozmawiajmy o kulturze

W czasie, gdy w AŚ Lublin odbywało się spotkanie ze studentami stowarzyszonymi w ELSIE, w siedzibie UMCS w Lublinie odbywała się prezentacja połączona z dyskusją o roli kultury w jednostkach penitencjarnych. Wykład ten, na zaproszenie Instytutu Kulturoznawstwa, przeprowadził wychowawca ds. KO i biblioteki Aresztu Śledczego w Lublinie por. Rafał Paczos. W jego trakcie przybliżona została historia i aktualna specyfika Służby Więziennej oraz cele, metody i efekty oddziaływań kulturalno-oświatowych i sportowych na osoby pozbawione wolności.
Spotkanie zaowocowało wstępną deklaracją dalszej współpracy w szerszym wymiarze.

 

tekst: por. Rafał Paczos, mat. Własne ELSA Lublin
zdjęcia: por. Rafał Paczos, ppor. Sebastian Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej