Areszt Śledczy w Lublinie stara się jak najczęściej zapraszać osoby, które podczas spotkań z osadzonymi mogą mieć pozytywny wpływ na ich postawy życiowe.

Nie inaczej było także w dniu 13 lutego b.r. Tego dnia w murach jednostki gościł pan Zbigniewem Wójcik - nauczyciel Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Sto lat niepodległości, sto lat pieniądza polskiego”, prezentującą zbiory pana Zbigniewa, wykonaną przez panią Marię Herman i panią Urszulę Kluchę - pracownice biblioteki LCKZiU w Lublinie.
Poza samą wystawą zaproszony gość zaprezentował historię pieniądza polskiego, niejako na jego tle przybliżając historię Polski w ogóle. Tym samym poszerzył wiedzę osadzonych oraz, mamy nadzieję, zachęcił, przynajmniej część z nich, do dalszego eksplorowania niezwykle ciekawych losów naszej Ojczyzny.
Pan Zbigniew podczas spotkania wielokrotnie przekonywał zgromadzonych, że posiadanie pasji w życiu nadaje mu dodatkową wartość. Taki osobisty przykład może stać się inspiracją do zainicjowania pozytywnej zmiany, o co każdego dnia starają się funkcjonariusze i pracownicy jednostek penitencjarnych.

 

tekst i zdjęcia: ppor. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej