Osadzone, podczas zajęć zainicjowanych przez kadrę penitencjarną Aresztu Śledczego w Lublinie dały popis swych umiejętności aktorskich. W finale Konkursu Aktorskiego swoje umiejętności zaprezentowało 11 kobiet.

Szeroki wachlarz repertuaru oraz wysoki poziom wykonywanych sztuk przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Jury, po burzliwych naradach, przyznało wszystkim uczestniczkom pierwsze miejsca. 

Osadzone miały za zadanie stworzyć i zaprezentować dowolną formę aktorską. W konkursie jury oceniło 5 mini- sztuk. Było zabawnie (scenki kabaretowe), ale i lirycznie (recytacje wierszy), było życiowo (życie w celi), ale i prześmiewczo (parodia wokandy). Każdy występ niósł za sobą śmiech i refleksje, a klamrą spięła recytacja wiersza Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej pt. Topielice. Przekornie; smutno, refleksyjnie, lirycznie.

Inicjatorem projektu była wychowawczyni z oddziału dla kobiet, która zainspirowała i pozwoliła rozwinąć skrzydła swoim podopiecznym. Dzięki jej zapałowi i determinacji zajęcia kulturalno – oświatowe to resocjalizacja przez duże R.

Konkurs jest kolejnym projektem teatralnym organizowanym w AŚ Lublin. Kilka tygodni temu skazane mogły doświadczyć na własnej skórze, jak pozytywne emocje może wyzwolić ten rodzaj sztuki, oglądając występy Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.

Potencjał osadzonych z AŚ Lublin nie zostanie zaprzepaszczony. Wspólnie z ATT organizowane są dla więźniów warsztaty teatralne, których celem jest wystawienie jednej z form teatralnych dla szerszej publiczności.

Skazane z AŚ Lublin w kostiumach scenicznych. Rozmiar: 582.8 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej