Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie, ppłk Anna Ausz, nagrodziła funkcjonariuszy lubelskiej jednostki penitencjarnej, kapral Aleksandrę Krupę i starszego kaprala Michała Jeczenia, za wzorową postawę godną naśladowania.

Czujni i gotowi do działania

W niedzielę 3 lipca 2022 roku ww. funkcjonariusze, pełniący na co dzień służbę w dziale ochrony oraz dziale dozoru elektronicznego Aresztu Śledczego w Lublinie, w czasie wolnym od służby udali się na wycieczkę rowerową.
W jej trakcie, w miejscowości Spiczyn, wyprzedził ich motocyklista, którego pojazd poruszał się „wężykiem”. Bez chwili zwłoki postanowili za nim podążyć i jak się okazało decyzja ta okazała się słuszna, bowiem kilkaset metrów dalej kierowca motoru stanął na poboczu drogi. Starszy kapral Jeczeń, pomimo kierowanych w jego stronę wulgaryzmów i gróźb, wyciągnął ze stacyjki kluczyki, a w tym samym czasie kapral Krupa powiadomiła o zdarzeniu funkcjonariuszy Policji.
Funkcjonariusze zaczekali do momentu przybycia policjantów i zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, a tym samym przyczynili się do wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Nietrzeźwi kierowcy = niebezpieczeństwo

Jak można przeczytać w podziękowaniu wystosowanym na ręce Pani dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej insp. Pawła Paździora „Nietrzeźwi kierowcy są, według statystyk policyjnych, najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych. W 2020 roku doprowadzili oni do 1656 wypadków, w których śmierć poniosło 216 osób, a rannych zostało 1847. Zgodnie z niezależnymi badaniami tylko zdecydowana postawa i brak przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu pozwala wyeliminować tego rodzaju czyny z przestrzeni publicznej”.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że wśród nas są osoby, którym nie jest to obojętne i które wykazują się czujnością i gotowością do dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny, także w życiu prywatnym.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej