Gazeta więzienna „Piąty Południk”, tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie, zajęła II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty zza krat”.

Informacja ta, wraz z dyplomem i nagrodami rzeczowymi, dotarła do nas w bieżącym tygodniu.

Trudno na szczyt się dostać, jeszcze trudniej się ostać…

Dwumiesięcznik „Piąty Południk” reaktywowany został, po kilkuletniej przerwie, na początku 2015 roku. Od tego czasu wydane zostało kilkadziesiąt numerów cyklicznych oraz kilka numerów specjalnych. W międzyczasie przeprowadzony został także cykl warsztatów dziennikarskich z profesjonalnym redaktorem, panem Miłoszem Zielińskim oraz podobnego typu warsztaty literackie z pisarzem i publicystą, panem Maciejem Tuora. Działania te niewątpliwie podniosły jakość czasopisma i przyczyniły się do osiągnięcia bardzo dobrych wyników w poprzednich latach. Trzeba bowiem nadmienić, że „Piąty Południk” przed dwoma laty zwyciężył, natomiast w ubiegłym roku był drugi w konkursie „Szpalty zza krat”. Taką średnią miejsc nie może się pochwalić żadna inna gazeta więzienna w Polsce. Co również cenne „Piąty Południk” uzyskał w tej edycji konkursu 254 punktów na 280 możliwych, tj. o 3 więcej niż w poprzedniej, co także jest dowodem na stałe doskonalenie warsztatu.  Warte nadmienienia jest także to, że z każdym kolejnym rokiem konkurencja jest coraz silniejsza – 2 lata temu rywalizowało 15 wydawnictw, rok temu 22, natomiast w tym roku do konkursu zgłosiły się absolutnie rekordowe 33 redakcje.

Gazeta od kuchni

„Piąty Południk” tworzony jest przez osadzonych i dla osadzonych, natomiast opiekę merytoryczną i organizacyjną zapewnia wychowawca ds. KO. Każdy z osadzonych ma możliwość porozumiewania się z redakcją, zgłaszania własnych tekstów, czy pomysłów na funkcjonowanie pisma. Dzięki temu to sami osadzeni mają wpływ na to, co znajduje się w gazecie. Stałymi rubrykami są m.in. porady prawne, dział historyczny, aktualności z jednostki, porady psychologiczne i zdrowotne, komunikaty i ogłoszenia, dział rozrywki i sportu, kącik czytelnika oraz poetycki.

Wyniki konkursu

Cieszymy się, że starania, by być coraz lepszymi znalazły uznanie wśród jury „Szpalt zza krat”. Wśród oceniających znaleźli się: przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan Paweł Szybaj, zastępca Burmistrza Gminy Rawicz, pani prof. dr hab. Lidia Suchanek z Zakładu Edukacji Artystycznej WSE UAM w Poznaniu, pani Joanna Miśkowiak z „Życia Rawicza”, pani Aldona Brycka – Jaskierska z Radio „Elka”, pan Jakub Latusek z „Panoramy Leszczyńskiej” oraz mjr. Piotr Bruder reprezentujący „Forum Służby Więziennej”;

Tak wysoka ocena wystawiona przez szacowne jury jest powodem do dumy i dalszych intensywnych działań służących polepszeniu warsztatu dziennikarskiego i dbałości o poziom kolejnych wydawanych numerów czasopisma.

 

Link do strony ZK Rawicz: naciśnij tutaj

 

 

tekst: por. Rafał Paczos
zdjęcia: ppłk Jacek Zwierzchowski, por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej