W dniu 27 lipca 2020 r. na terenie DPS „Betania” w Lublinie oraz DPS w Popkowicach odbyło się przekazanie niemal 10 tysięcy maseczek ochronnych Domom Pomocy Społecznej z woj. lubelskiego, z zasobów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. W uroczystości, poza przedstawicielami obdarowanych instytucji, wzięli udział m.in. Pan Jan Kanthak, poseł na Sejm RP, Pan wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz reprezentujący dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Jacek Wróbel.

#ResortSprawiedliwościPomaga

Przekazane dziś środki ochrony osobistej są jedynie niewielkim elementem w całym spektrum pomocy, jaką jednostki penitencjarne w całej Polsce udzielają społeczności lokalnej w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga. W tym konkretnym przypadku jest to 9600 maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku, które trafiły do miejsc wymagających szczególnej troski i ochrony, jakimi są Domy Pomocy Społecznej. Konkretnie obdarowane zostały:
- Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach – 500 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim – 600 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej w Matczynie – 500 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie – 1000 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie – 1000 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie – 1800 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie – 500 szt.,
- Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – 200 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie – 2000 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie – 1000 szt.,
- Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku – 500 szt.

Pomoc drugiemu człowiekowi drogą do resocjalizacji

Liczymy, że ten dar serca będzie skutecznie chronił naszych seniorów i osoby, które nimi się opiekują, przed zarażeniem koronawirusem. Należy w tym miejscu nadmienić, że wszystkie przekazane w tym dniu maseczki zostały uszyte przez osoby osadzone w ramach uczestnictwa w programach resocjalizacyjnych. To naprawdę ważne, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności w jej trakcie dostają szansę realnego wsparcia społeczeństwa, poczucia się użytecznymi społecznie a także nabywają umiejętności, które mogą pomóc im znaleźć zatrudnienie po wyjściu na wolność. To, wraz z szeregiem innych oddziaływań penitencjarnych, daje szansę na zmniejszenie ryzyka powrotności.

Linki do relacji medialnych z wydarzenia:

Radio Lublin
Kurier Lubelski
Panorama Lubelska
Dziennik Wschodni

tekst: por. Rafał Paczos
zdjęcia: Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Radio Lublin, por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej