Areszt Śledczy w Lublinie, w dniu 3 grudnia b.r., otworzył swoje podwoje dla kolejnych muzyków. Tym razem z koncertem dla osadzonych przybyli do jednostki państwo Bożena i Lech Makowieccy.

Pieśni ku pokrzepieniu

Państwo Makowieccy, a w szczególności pan Lech, od kilkudziesięciu lat są obecni na scenach Polski i świata. W ich repertuarze znajdują się przede wszystkim pieśni o charakterze patriotycznym, z największym naciskiem na historię II wojny światowej. Wśród wykonywanych, w świetlicy centralnej aresztu, utworów, znalazły się m.in. takie jak: Inka, Katyń 1940, Ballada o rtm. Pileckim, Modlitwa. Przesłanie, przekazywane głównie w formie ballad i poezji śpiewanej, wysłuchane zostało w ciszy i skupieniu.

„Zachowałam się jak trzeba”

Organizacja koncertu nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony Fundacji im. Kazimierza Wielkiego. Środki na jego przeprowadzenie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Na koniec przytoczymy fragment utworu „Inka”, który, jak się wydaje, może być mottem dla charakterystyki twórczości zaproszonych artystów.

 

„Kiedy szukam w pamięci przesłania
Słów, co przepustką są do nieba,
Słyszę Inki głos, sanitariuszki:
Zachowałam się jak trzeba (…)"

 

 

 

tekst i zdjęcia: por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej