Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

- Począwszy od dnia 27 lutego 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie na okres kolejnych 14 dni, tj. do dnia 12 marca 2021 r., wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń.

Rozmiar: 354.0 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej