Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.1) oraz art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 27 marca 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie na okres kolejnych 14 dni do dnia 9 kwietnia 2021r. wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej