We wtorek 9 kwietnia br. w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12, wystawiony został spektakl „Jaskinia filozofów”, na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta, w adaptacji i reżyserii Pani Marii Pietruszy-Budzyńskiej. Aktorami w przedstawieniu byli osadzeni z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Dlaczego sztuka Zbigniewa Herberta?

Ubiegły rok – 2018 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Zbigniewa Herberta, który był jednym z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Lubelska Służba Więzienna w uznaniu ogromnych zasług tego Artysty i przekonana o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczości – poprzez realizację spektaklu teatralnego z udziałem osadzonych – postanowiła oddać mu hołd. Spektakle realizowane były w Areszcie Śledczym w Lublinie w dniach 8 grudnia ub.r. oraz 9 i 19 stycznia b.r. Z uwagi na bardzo ciepłe przyjęcie i duże zainteresowanie projektem postanowiono wystawić spektakl poza terenem jednostki.

Przestawienie w Centrum Kultury

Na widowni zasiadło około 150 osób, wśród których znaleźli się m.in.: Pan Tomasz Sonntag, dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego, Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pan Sebastian Trojak reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie płk Leszek Wojciechowski. Wśród widzów obecni byli również przedstawiciele świata kultury i sztuki, działacze społeczni, urzędnicy miejscy, studenci a także bliscy aktorów.

Sztuka spotkała się z gorącą reakcją publiczności, już po jej zakończeniu brawa nie cichły przez kilka minut. Jak podkreślił osadzony, który grał główną rolę - Sokratesa, taka reakcja jest dla wszystkich uczestników tego projektu czymś niezwykle budującym i dającym siłę. Ale co najważniejsze - mówił dalej - dzięki temu wydarzeniu mogli poczuć się komuś potrzebni i pokazać, że w więzieniu też jest życie. Poprosił, by pamiętano o tym, teraz i gdy opuszczą mury jednostki.

Ważny cel - pomagać

Przedstawienie to wystawione zostało już po raz czwarty, ale po raz pierwszy poza murami lubelskiej jednostki penitencjarnej. Co więcej, głównym celem, który przyświecał temu wydarzeniu było zebranie środków finansowych na rzecz Alicji Mazurek. Zbiórka prowadzona była w Areszcie Śledczym w Lublinie, Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, Okręgowym Inspektoracie Służby w Więziennej w Lublinie oraz w budynku Centrum Kultury przed spektaklem. Finalnie udało się zebrać 3954,40 zł.

Bez Nich nie udałoby się…

Pomysłodawcą całego projektu jest Pan Dariusz Boruch – Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Węglin Północny w Lublinie i jednocześnie twórca, aktor i reżyser Amatorskiego Teatru Towarzyskiego. W poprzednich latach Areszt Śledczy w Lublinie realizował przy współpracy z Panem Dariuszem Boruchem inne projekty teatralne. Trzy lata temu efektem tych prac było wystawienie przedstawienia „3 razy Czechow”, natomiast w 2017 roku były to „Legendy lubelskie”. W 2018 roku do współpracy udało się zaprosić Panią Marię Pietruszę-Budzyńską, która jest Dyrektorem Fundacji Teatroterapia Lubelska i już od kilkudziesięciu lat zajmuje się teatrem osób niepełnosprawnych umysłowo. W tym projekcie przejęła na siebie ciężar adaptacji tekstu i jego reżyserię.

Opracował: ppłk Jacek Zwierzchowski, por. Rafał Paczos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej