W dniu 20 października 2021 roku w lubelskiej jednostce penitencjarnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2021/22 oraz immatrykulacja kolejnych studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W tym roku studia rozpoczęło 21 skazanych, 9 z nich przystąpiło do ślubowania.

Deo et Patrie – Bogu i Ojczyźnie

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz Uczelni oraz Służby Więziennej, w szczególności prof. Krzysztof Narecki, Prorektor ds. Studentów i Doktorantów KUL, ks dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, Dziekan Wydziału Teologii KUL, ponadto gen. Andrzej Leńczuk, Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a także płk Dariusz Bernat Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej oraz płk Jacek Wróbel Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.

Zgodnie z tradycją, inauguracja rozpoczęła się Mszą Świętą, której w tym roku przewodniczył JE Ks. Bp Mieczysław Cisło, Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej. Wyjątkową oprawę podczas liturgii podkreślił Chór Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Wydarzenie uświetnili także zaproszeni goście w szczególności przedstawiciele zarządu województwa lubelskiego oraz delegaci sądów i instytucji wspierających lubelską jednostkę w działalności penitencjarnej.

Gaudeamus Igitur – Radujmy się więc

Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II jest wyjątkowym wydarzeniem niosącym ważne przesłanie dla rozpoczynających naukę studentów, którzy pomimo faktu odbywania kary pozbawienia wolności, mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje intelektualne ambicje. To wyróżnienie jest zarazem wyzwaniem, wpisanym w misję Uniwersytetu, związaną z ideą bezinteresownego i uczciwego poszukiwania prawdy oraz wierności wartościom katolickim, co podkreślał w swym wystąpieniu prof. Krzysztof Narecki. Mając tego świadomość, skazani podejmujący się studiów, mogą wziąć odpowiedzialność za swój rozwój wewnętrzny i na nowo budować swoje życie.

O tym przesłaniu mówił JE Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło, który parafrazując słowa wiersza Boba Dylana, zwrócił się do obecnych na uroczystości osadzonych, podkreślając fakt powołania każdego człowieka do nieustannego rozwoju i wysiłku w drodze do prawdy, jaką jest zdobywanie wiedzy o życiu w poszukiwaniu samego siebie.

Ile dróg musi przejść każdy z nas,
by móc człowiekiem się stać
[...]

Współpraca pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie oraz Aresztem Śledczym w Lublinie w zakresie kształcenia wyższego osób pozbawionych wolności trwa od 2013 roku. Dzięki niej osadzeni z całej Polski mogą kontynuować edukację i zdobyć wykształcenie wyższe w ramach licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej, organizowanych na Wydziale Teologii KUL. Taka forma oddziaływań penitencjarnych ma ogromne znaczenie ze względu na wymiar naukowy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim stwarza szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nie przypadkowo są to studia na Wydziale Teologii KUL, których program daje podstawy do samodzielnego kształtowania światopoglądu oraz skłania do wewnętrznej przemiany.

Wierząc w słuszność podejmowanego wysiłku, opartego na wzajemnej współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz Służby Więziennej, w ramach realizacji tego niezaprzeczalnie pionierskiego przedsięwzięcia, jakim jest możliwość kształcenia wyższego osób pozbawionych wolności, jesteśmy dumni, że możemy być jego partnerem i wspólnie tworzyć kolejne ważne inicjatywy edukacyjne.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia w lubelskich mediach:

Polskie Radio Lublin
TVP3 Lublin
Katolicka Agencja Informacyjna
Lublin Nasze Miasto

Kurier Lubelski

Dziennik Wschodni

Gość.pl

 

Tekst: Zespół Prasowy AŚ Lublin
Zdjęcia: kpt. Edyta Radczuk, Rzecznik Prasowy OISW Lublin, Archiwum Polskiego Radia Lublin (www: radio.lublin.pl)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej