"Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce". kard. S. Wyszyński

11 listopada-Święto Niepodległości

11 listopad, czyli Narodowe Święto Niepodległości, to najważniejsze święto państwowe w Polsce. To symbol dumy i radości wszystkich Polaków. Przypomina ważny moment dziejowy, w którym Polska, po 123 latach niewoli i rozbiorów i nieobecności na mapach politycznych Europy, odzyskała niepodległość. W tym dniu oddajemy hołd pamięci polskim żołnierzom, dowódcom wojsk, politykom i wszystkim tym, których działanie służyło oddaniu sprawie Ojczyzny. Biało-czerwona flaga jest symbolem siły naszego narodu, odpowiedzialności za losy Polski i Polaków, ale także godnym dowodem niezłomności, wytrwałości i jedności.

Z tej okazji, w dniu 28 listopada 2019 roku, w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczystość, w trakcie której zostały wręczone akty nadania wyższych stopni Służby Więziennej oraz odznaki dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

 

Awansowani

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego nominacje na wyższe stopnie służbowe  w korpusie oficerskim, z rąk dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie płk. Leszka Wojciechowskiego, otrzymało dziewięciu funkcjonariuszy tutejszej jednostki, w korpusie chorążych również 9, w korpusie podoficerów - 47, a także 3 funkcjonariuszy reprezentujących korpus szeregowych.

 

Odznaczeni

Zarządzeniem personalnym Minister Sprawiedliwości uhonorował funkcjonariuszy jedną złotą, jedną srebrną oraz trzema brązowymi odznakami "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jeden funkcjonariusz otrzymał odznakę „100-lecia polskiego więziennictwa". Odznaka ta została ustanowiona zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 maja 2018 r. z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa oraz narodowych obchodów setnej rocznicy obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Nadawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego więziennictwa, wyróżniającym się m.in. w wykonywaniu obowiązków służbowych, kultywujących tradycję polskiej myśli penitencjarnej oraz historię polskiego więziennictwa, promujących Służbę Więzienną w społeczeństwie i utrwalającym pozytywny wizerunek służby.

Spośród wyróżnionych jeden funkcjonariusz otrzymał odznakę „Semper Paratus” – przyznawaną pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy dokonali czynu świadczącego o ich odwadze lub męstwie, a w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życie lub zdrowia ludzkiego.

Decyzją Kapituły Orderu Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, kpt. Andrzej Mazurek -Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Lublinie wręczył dwóm funkcjonariuszom "Order 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę".

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny - Bezinteresowne oddawania krwi Polski Czerwony Krzyż wydał pięciu funkcjonariuszom odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca krwi".

Podczas uroczystości płk Leszek Wojciechowski pogratulował osiągnięć wszystkim zebranym. Wskazał, że dobre działanie jednostki penitencjarnej to wysiłek każdego funkcjonariusza z osobna, mimo że pracujemy w różnych działach i nie zawsze w tym samym czasie. Podziękował za ciężką pracę, codzienny trud oraz godne reprezentowanie Służby Więziennej.

 

 

tekst: chor. Aleksandra Paradowska,

zdjęcia: por. Rafał Paczos.           

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej