Początek marca przyniósł kolejny sukces lubelskich funkcjonariuszy w ujawnianiu prób przedostawania się na teren jednostki substancji niedozwolonych.

W trakcie kontroli paczki higienicznej zaznaczonej przez psa specjalnego adresowanej do osadzonego, ujawniono i zakwestionowano pokruszone białe tabletki w opakowaniach z proszkiem do prania o łącznej masie 65 g. Wstępne badanie narkotestem opiates/amphetamines, wykazało obecność amfetaminy.
Zakwestionowane tabletki zabezpieczono i przekazano funkcjonariuszom policji.

W tym roku to już drugie ujawnienie przez lubelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej substabncji bądź przedmiotu niedozwolonego.

opracował: ppłk Jacek Zwierzchowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej