W dobie ograniczeń związanych z poruszaniem się istotne jest utrzymywanie kontaktów osadzonych ze światem zewnętrznym

  Jedną z takich form jest wirtualne zwiedzanie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, realizowane za pomocą telewizji wewnętrznej. Muzeum na swojej stronie jednego z portali społecznościowych, zamieszcza filmy, w trakcie których muzealnicy oprowadzają oglądających po swoich wystawach.

  Dzięki uprzejmości Muzeum Tradycji Niepodległościowych, filmy te mogą również oglądać osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Łodzi. W ramach cyklu pt.: „Zwiedzanie na ekranie” za pomocą wewnętrznej sieci telewizyjnej, do cel mieszkalnych, w których przebywają osadzeni emitowane są filmy udostępniane przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

  Do tej pory wykłady odbywał się głównie na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym i funkcjonariuszom kontakt z osobami z zewnątrz został ograniczony do minimum.

  W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na trenie kraju powstała konieczność rozszerzenia oddziaływań na terenie jednostki penitencjarnej. Została zwiększona częstotliwość wymiany książek dostępnych w bibliotece Aresztu Śledczego w Łodzi, wydłużone zostały rozmowy telefoniczne, nadawane są audycje przedstawiające rzetelne informacje na temat epidemii.

ppor. Michał Pietrasik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej