2 czerwca 2022r. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki osadzeni zwiedzali Park Ocalałych oraz wystawę dotyczącą życia i działalności Marka Edelmana.

Plan, zorganizowanych przez wychowawców zajęć, obejmował spotkanie z przedstawicielem Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, p. Michałem Adamiakiem, który oprowadził nas po terenie Parku oraz po wystawie wewnątrz Centrum przekazując przy tym niemałą lekcję historii. Tego rodzaju zajęcia są elementem zagospodarowania czasu wolnego osadzonych oraz kształtowania w nich postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto wzbogacają wiedzę historyczną, zwłaszcza dotyczącą regionu, z którego pochodzą.

Park Ocalałych w Łodzi

Park Ocalałych został założony przez Prezydenta Miasta Łodzi, Jerzego Kropiwnickiego 30 sierpnia 2004 roku, w 60. rocznicę likwidacji łódzkiego getta. Park upamiętnia osoby, które przeszły przez istniejące w czasie II wojny światowej Ghetto Litzmannstadt.

Pomysłodawczynią posadzenia „drzew pamięci” symbolizujących tych, którzy przeżyli Holokaust, była Ocalała z łódzkiego getta – Halina Elczewska. Każde drzewo symbolizuje co najmniej jedną osobę, jest symbolem życia i pamięci, ocalenia i nadziei. Do dzisiaj ponad 650 osób i rodzin, które przeżyły koszmar Holocaustu, zostało uhonorowanych swoim miejscem w Parku Ocalałych. Nazwiska osób i rodzin, którym zostały nadane certyfikaty sygnowane przez Prezydenta Miasta Łodzi, są wyryte na marmurowych tablicach ułożonych wzdłuż alei Arnolda Mostowicza. Aleja ta łączy dwa główne elementy parku: Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej i Kopiec Pamięci. Pomnik został odsłonięty w 2009 roku podczas uroczystości z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zawiera symbole dwóch narodów: statuę Orła Białego oraz Gwiazdę Dawida, uformowaną z tablic z około siedmioma tysiącami nazwisk Polaków uhonorowanych tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 10-metrowy Kopiec Pamięci, usypany na drugim końcu parku jest punktem widokowym okolicy. Na szczycie kopca znajduje się pomnik-ławeczka Jana Karskiego.

Na terenie Parku znajduje się także pomnik Abramka Koplowicza, więźnia getta łódzkiego, który już w wieku kilkunastu lat pracował w warsztacie szewskim i pisał własne wiersze dokumentując codzienne życie w getcie. Ponadto w Parku znajduje się Pomnik „Żegoty” – jedynej na świecie humanitarnej organizacji podziemnej udzielającej pomocy Żydom uwięzionym w gettach, której pierwszym przewodniczącym był Julian Grobelny.

Wystawa poświęcona życiu i działalności Marka Edelmana

Marek Edelman, legendarny dowódca powstania w getcie warszawskim, uczestnik Powstania Warszawskiego, a po wojnie lekarz kardiolog – prekursor operacji serca ratujących życie ludziom umierającym na zawał. Marek Edelman jest przykładem człowieka, który swoje życie poświęcał ratowaniu ludzkiego życia i ludzkiej godności, zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju, dając prawdziwą lekcję obywatelskiej odpowiedzialności. Prelegent szczegółowo zaprezentował biografię Marka Edelmana omawiając kolejno etapy jego życia i działalności. 

ppor. Berta Macioł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej