Studenci Wydziału Historyczno-filozoficznego poznawali funkcjonowanie jednostki penitencjarnej

   W dniu 4 czerwca grupa studentów studentów Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r., pod opieką dr. Wojciech Marciniaka , miała możliwość zwiedzenia murów Aresztu Śledczego w Łodzi. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się jakie są korzenie i tradycja oraz zadania i uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także jak zmienia się ta formacja dzięki obecnie realizowanej modernizacji tej formacji, pierwszej od czasu zmian ustrojowych jakie miały miejsce w Polsce w 1989r.

   W dalszej części wizyty studenci zostali oprowadzeni po terenie jednostki. Mieli możliwość wejścia w rejon stanowiska dowodzenia areszt, gdzie zapoznali się z środkami ochrony osobistej funkcjonariuszy SW oraz jednostkami broni obecnie wykorzystywanymi w trakcie czynności służbowych. Zobaczyli jak wygląda od środka cela mieszkalna, a także zabezpieczająca czy izolatka. Dowiedzieli się jakim procedurom poddawany jest osadzony w oddziale przejściowym oraz kto jest poddawany badaniom w ośrodku diagnostycznym.

   Inicjatywa wizyty powstała w gronie studentów historii oraz wojskoznawstwa. Są to osoby kończące studia magisterskie, które deklarują chęć pracy w strukturach mundurowych.

 

tekst: ppor. Michał Pietrasik

zdjęcia: por. Łukasz Chmiela i ppor. Kamila Dąbrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej