Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi

Komunikat Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi

1. Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również wystąpieniem na obszarze miasta Łodzi oraz innych miast województwa łódzkiego, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, za zgodą Sędziego Penitencjarnego do dnia 31 maja 2020r. na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi, z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

-  zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u kontrahentów zewnętrznych;

-  udzielanie osadzonym widzeń;

-  odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie wskazanych w komunikacie ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art.247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wnikających z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Łodzi podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej