Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana sposobu realizacji widzeń dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi informuje, że od dnia 1 września 2019 roku widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi realizowane będą według następującego grafiku:

 

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od A do M)

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

 

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

 

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

TA (wszyscy)

 

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

 

DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

 

TRZECIA NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od N do Ż)

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

 

TRZECI WTOREK MIESIĄCA

TA (wszyscy)

 

CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

 

CZWARTY WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (wszyscy)

 

CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (wszyscy)

 

 

W sytuacji, gdy miesiąc będzie składał się z pięciu niedziel, wówczas w ostatnią niedzielę widzenia nie będą realizowane. Osadzeni zatrudnieni odpłatnie, poza wskazanymi dodatkowymi terminami, mogą korzystać z widzeń na zasadach ogólnych. Osadzeni zatrudnieni nieodpłatnie korzystają z widzeń na zasadach ogólnych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej