Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, w zamian za święta przypadające w sobotę, wyznacza się 24 grudnia 2021r. (piątek) i 7 stycznia 2022r. (piątek) dniami wolnymi od pracy. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej